Priser

Øjenklinikken er en privatdrevet klinik med fuld overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. Undersøgelse og behandling er derfor gratis for alle medlemmer af Den Offentlige Sygesikrings gruppe 1 uanset bopæl i Danmark, og henvisning fra egen læge kræves ikke. For medlemmer af Den Offentlige Sygesikrings gruppe 2 opkræves et mindre honorar.

Synsattest til kørekort 600
   
   
Privatkonsultation 1200
   
   
   
   
   
   
   

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg i klinikken om disse priser.